ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Nhận ngay mẫu phiếu đăng ký trong email của bạn sau ghi đăng ký online thành công, ký hiệu (*) là bắt buộc phải điền

1Thông tin đăng ký
2Địa chỉ liên hệ 3Ngành, hệ, xét tuyển

Thí sinh vào fanpage tuyển sinh của nhà trường like theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất: fb.com/cdyhn.edu.vn