Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra đào tạo trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Y Hà Nội với hình thức đào tạo tập trung chính quy

 

 

 

 

Các kỹ năng người điều dưỡng cần đạt được là gì?

Rất nhiều sinh viên ngành Điều dưỡng lo lắng khi ra trường các cơ sở [...]

Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng Dược học

Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người [...]