Để học tốt môn Kinh tế Dược

Môn Kinh tế dược trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ quản lý kinh tế của ngành dược, phương pháp luận cơ bản để tự học tập, nghiên cứu và tiếp cận với xu hướng quản lý kinh tế dược trong cơ chế kinh tế mới. Đây là môn học “mở” vì khá nhiều nội dung Sinh viên Dược được tiếp cận trong quá trình học sẽ thay đổi cùng với sự phát triển của nền Kinh tế sôi động hiện nay. Một số văn bản quy phạm pháp luật cũng đã và đang trong quá trình xây dựng, sử đổi và hoàn thiện. Vì vậy, để vận dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế học, về đặc thù và yêu cầu riêng của quản lý kinh tế ngành dược vào sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc và quản lý cung ứng sử dụng thuốc cần phải liên tục cập nhật kiến thức và nắm bắt những điểm mới trong cơ chế quản lý cũng như sự thay đổi của quy định liên quan đến lĩnh vực Dược.

Giảng viên Khoa Dược chuẩn bị dụng cụ thực hành cho Sinh viên

Nội dung chính của Học phần liên quan đến các bạn sinh viên Cao đẳng Dược gồm những yêu cầu sau:

1. Trình bày được các kiến thức cơ bản về luật doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp.
2. Phân tích được các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dược.
3. Trình bày được các quy định về thuế doanh nghiệp và hợp đồng kinh tế, công tác quản lý cung ứng thuốc.
4. Phân tích được phương pháp đánh giá hoạt động và sử dụng vốn trong kinh doanh của doanh nghiệp Dược
5. So sánh được các loại hình kinh doanh, tính toán được các bài tập cụ thể
6. Hình thành trong sinh viên một số kỹ năng căn bản: kỹ năng tính toán về giá trị gia tăng, phân biệt được đúng sai trong các hợp đồng kinh tế và giải các bài tập cụ thể.

Để đào tạo Dược sĩ có đạo đức tốt, có kiến thức cơ sở vững vàng, có kiến thức chuyên môn tốt, có khả năng đảm nhận được các vị trí tại các lĩnh vực một cách chuyên nghiệp hiệu quả, có khả năng nghiên cứu, tự học để nâng cao trình độ, có kỹ năng và khả năng thích nghi tốt trong môi trường hội nhập quốc tế, các bạn Sinh viên Khoa Dược cần phải học tốt các môn, trong đó Môn Kinh tế Dược trang bị cho các bạn những kiến thức cơ bản nhất về quản lý Kinh tế trong ngành Dược. Dược sĩ trình độ Cao Đẳng cần có kiến thức khoa học cơ bản,  kiến thức chuyên môn cơ sở về sản xuất, đảm bảo chất lượng, cung ứng, tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, quản lý và kinh tế dược, dược liệu và dược cổ truyền. Bên cạnh đó, các bạn cần nắm vững các chủ trương, chính sách và các quy định của pháp luật, của ngành y tế liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Sinh viên Khoa Dược nhận biết thực vật dùng để làm Dược liệu tại phòng thực hành Khoa Dược HMC Mỹ đình

Lĩnh vực Dược học nói chung và hoạt động kinh doanh dược nói riêng mang nhiều điểm đặc thù và được kiểm soát chặt chẽ với nhiều quy định pháp lý liên quan, nhất là Luật Dược 2016 và các văn bản dưới Luật liên quan. Học tốt môn Kinh tế Dược trong chương trình đào tạo sẽ giúp trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất trong các khía cạnh về kinh tế học, môi trường kinh doanh, các nguyên tắc, phương pháp và kỹ năng trong quản lý kinh tế, điều hành doanh nghiệp dược. Qua đó các Dược sĩ tương lai có thể ứng dụng thành công vào môi trường công việc thực tế sau khi ra trường ở bất cứ vị trí việc làm nào trong hệ thống ngành Dược Việt Nam.

ThS Lê Quốc Thịnh – Giảng viên Khoa Dược HMC Mỹ Đình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *