Sinh viên Khoa Chăm Sóc sắc đẹp trong những ngày thi thực hành kết thúc môn “Phun thêu thẩm mỹ”

Khoa chăm sóc sắc đẹp tổ chức thi kết thúc học phần bộ môn phun thêu thẩm mỹ nhằm đánh giá kỹ năng của sinh viên sau quá trình học.

Trong kỳ thi kết thúc môn sinh viên chăm sóc sắc đẹp được yêu cầu thực hiện các kỹ thuật phun thêu trên các mô hình da giả. Qua đó, sinh viên có cơ hội thực hành và chứng minh kỹ năng, kiến thức và sự sáng tạo của mình trong việc áp dụng các kỹ thuật phun thêu để tạo ra các tác phẩm thẩm mỹ riêng biệt.

Sinh viên Khoa Chăm Sóc sắc đẹp trong những ngày thi thực hành kết thúc môn "Phun thêu thẩm mỹ"
Sinh viên thi thực hành kết thúc môn “Phun thêu thẩm mỹ”

Quá trình thi thực hành kết thúc môn được giám sát và đánh giá bởi giáo viên hoặc các chuyên gia trong lĩnh vực để đảm bảo sự công bằng và chất lượng của kỳ thi.

Sinh viên Khoa Chăm Sóc sắc đẹp trong những ngày thi thực hành kết thúc môn "Phun thêu thẩm mỹ"
Giảng viên bám sát trong quá trình sinh viên thi thực hành kết thúc môn “Phun thêu thẩm mỹ”

Tại Khoa chăm sóc sắc đẹp những ngày qua buổi thi thực hành kết thúc môn Phun thêu thẩm mỹ của sinh viên được diễn ra trong một không gian làm việc chuyên nghiệp, được trang bị đầy đủ các dụng cụ và trang thiết bị cần thiết cho kỳ thi.

Sinh viên Khoa Chăm Sóc sắc đẹp trong những ngày thi thực hành kết thúc môn "Phun thêu thẩm mỹ"
Sinh viên thi thực hành kết thúc môn “Phun thêu thẩm mỹ”

Trong suốt buổi thi, sinh viên sẽ thực hiện các kỹ thuật phun thêu theo yêu cầu, bao gồm việc chọn màu sắc, thiết kế và thực hiện các đường nét.

Các giáo viên hoặc cán bộ coi thi thường sẽ giám sát quá trình thực hành và cung cấp phản hồi sau khi buổi thi kết thúc. Đánh giá của sinh viên có thể dựa trên kỹ thuật thực hiện, sự sáng tạo, khả năng thích ứng và tương tác với khách hàng. Kết quả của buổi thi sẽ phản ánh năng lực và hiệu suất của sinh viên trong học phần Phun thêu thẩm mỹ.

Chúc mừng sinh viên chăm sóc sắc đẹp đã hoàn thành kỳ thi thực hành kết thúc môn phun thêu thẩm mỹ! Đây là một bước quan trọng trong hành trình học tập của các bạn và là cơ hội để thể hiện kỹ năng, kiến thức và sự sáng tạo của mình trong lĩnh vực này. Hy vọng rằng sau mỗi kỳ thi kết thúc học phần sẽ là một trải nghiệm tích cực và mang về được nhiều kinh nghiệm cho các bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *