Bộ đề luyện thi THPT

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2020 lần 2 môn Lịch sử

1.A 2.A 3.B 4.D 5.A 6.C 7.A 8.D 9.B 10.C 11.A 12.C 13.B 14.C 15.D [...]

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2020 lần 2 môn Địa Lý

41. D 42. B 43. B 44. D 45. C 46. A 47. A 48. [...]

Đáp án – Hướng dẫn giải đề thi minh họa thi tốt nghệp THPT 2020 lần 2 (Full môn)

Toán Hóa học Sinh học Vật lý Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Lịch sử [...]

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2020 lần 2 môn GDCD

81. B 82. A 83. C 84. C 85. D 86. B 87. D 88. [...]

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2020 lần 2 môn Tiếng Anh

 Hướng dẫn giải đề minh họa tốt nghiệp THPT môn Anh 2020 1. A [...]

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2020 lần 2 môn Sinh học

81. A 82. C 83. D 84. C 85. A 86. A 87. A 88. [...]

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2020 lần 2 môn Hóa học

 Hướng dẫn giải đề minh họa tốt nghiệp THPT môn Hóa 2020 41.A 42.B [...]

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2020 lần 2 môn Vật lý

 Hướng dẫn giải đề minh họa môn Lý tốt nghiệp THPT 2020 1.B 2.A [...]