Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2020 lần 2 môn Vật lý

Hướng dẫn giải đề minh họa môn Lý tốt nghiệp THPT 2020

1.B 2.A 3.C 4.A 5.C 6.A 7.D 8.A 9.C 10.A
11.A 12.B 13.A 14.D 15.D 16.A 17.C 18.B 19.A 20. A
21.C 22.A 23.B 24.B 25.D 26.D 27.A 28.C 29.A 30.D
31.A 32.C 33.B 34.A 35.C 36.C 37.D 38.A 39. 40.A

 

ĐỂ LẠI COMMENTS

Please enter your comment!
Please enter your name here