Sinh viên Chăm Sóc sắc đẹp thể hiện kỹ năng qua bài thi thực hành kết thúc môn “Vẽ móng nghệ thuật”

Trải qua quá trình học và thực hành, để đánh giá kết quả thực tế sau khi hết môn. Khoa Chăm Sóc sắc đẹp tổ chức cho sinh viên chả bài thi kết thúc học phần, bằng cách sáng tạo và thể hiện các tác phẩm của mình qua những kiến thức đã được tích luỹ về bộ môn Vẽ móng nghệ thuật. 

Bộ môn vẽ móng nghệ thuật được đào tạo tại trường Y khác biệt gì
Sinh viên Chăm Sóc sắc đẹp thể hiện kỹ năng tay nghề qua bài thi vẽ móng nghệ thuật

Sau mỗi phần học sinh viên được sắp xếp lịch thi kết thúc môn tạo cơ hội cho sinh viên áp dụng những kinh nghiệm đã học và trải nghiệm thực tế để sáng tạo ra những tác phẩm với chủ đề tự chọn, từ đó đều được thể hiện qua quy trình các bước thực hiện như sau:

  1. Chọn một chủ đề hoặc ý tưởng: Sinh viên có thể lựa chọn một chủ đề cụ thể hoặc một ý tưởng sáng tạo để làm cơ sở cho bài thi của mình.
  2. Lập kế hoạch và thiết kế: Họ lập kế hoạch và thiết kế các mẫu móng dựa trên chủ đề hoặc ý tưởng đã chọn, bao gồm cả các chi tiết về màu sắc, hình dạng và trang trí.
  3. Thực hiện bài thi: Sinh viên bắt đầu thực hiện bài thi của mình, tuân theo kế hoạch và thiết kế đã lập trước đó, sử dụng các kỹ thuật và công cụ mà họ đã học trong suốt quá trình học.
  4. Chú ý đến thời gian và chi tiết: Trong quá trình thực hiện, sinh viên chú ý đến thời gian và chi tiết, đảm bảo rằng mọi công việc được hoàn thành một cách chính xác và đúng hạn.
  5. Hoàn thiện và trình bày: Sau khi hoàn thành, sinh viên kiểm tra lại bài thi của mình và hoàn thiện bằng cách áp dụng các kỹ thuật hoàn thiện và sắp xếp bài thi theo cách thẩm mỹ.
  6. Nộp và đánh giá: Cuối cùng, sinh viên nộp bài thi của mình cho giáo viên để đánh giá. Giáo viên sẽ đánh giá dựa trên sự sáng tạo, kỹ thuật và khả năng thể hiện ý tưởng.
Bộ môn vẽ móng nghệ thuật được đào tạo tại trường Y khác biệt gì
Sinh viên chuyên ngành thể hiện kỹ năng qua tác phẩm vẽ móng nghệ thuật

Chắc chắn! Sau mỗi buổi thực hành chả bài kết thúc bài thi là một cơ hội cho sinh viên để tiếp tục phát triển và cải thiện các kỹ năng trong môn học của mình.

Chúc mừng các em sinh viên đã hoàn thành tác phẩm bài thi kết thúc môn vẽ móng nghệ thuật! Sự sáng tạo và nỗ lực của các em đã được thể hiện qua từng chi tiết đẹp mắt trên móng. Đây là một bước quan trọng trong hành trình phát triển nghệ thuật của các em. Tiếp tục nuôi dưỡng đam mê và không ngừng khám phá, các em sẽ tiến xa hơn trong lĩnh vực này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *