Thực tập tại Khoa Dược Bệnh viện – Môi trường nghiệp vụ tốt cho các DS tương lai

Trong các môi trường làm việc của Dược sĩ hiện nay, làm công tác Dược tại các Bệnh viện trong hệ thống y tế ở nước ta có thu nhập ổn định và thực hiện nghiệp vụ Dược một cách chuyên nghiệp nhất. Các bạn Sinh viên hệ Cao Đẳng học tại HMC cơ sở đào tạo Mỹ Đình rất hào hứng khi tham gia thực hành chuyên môn Dược tại các Bệnh viện có liên kết đào tạo với HMC Mỹ Đình. Thực tập tại đây, các DS tương lai cần nắm được cơ cấu tổ chức cũng như nhiệm vụ của Khoa Dược bệnh viện ở mọi quy mô đều có những điểm chung sau đây:

Sinh viên Cao đẳng Dược HMC Mỹ Đình tại một Đơn vị thực tế trong hệ thống Bệnh viện tại Hà Nội

Cơ cấu tổ chức của khoa Dược tại Bệnh viện

Tùy thuộc hạng bệnh viện: bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; số lượng cán bộ; trang thiết bị; cơ sở vật chất mà bố trí nhân lực khoa Dược cho phù hợp. Khoa Dược bao gồm các bộ phận chính sau:

 1. Nghiệp vụ dược;
 2. Kho và cấp phát;
 3. Thống kê dược;
 4. Dược lâm sàng, thông tin thuốc;
 5. Pha chế thuốc, kiểm nghiệm, kiểm soát chất lượng thuốc;
 6. Quản lý hoạt động chuyên môn của Nhà thuốc bệnh viện.
Sinh viên Cao đẳng Dược HMC Mỹ Đình nghe cán bộ Y tế tại cơ sở thực tập là các khoa lâm sàng trong Bệnh viện phổ biến nội quy kiến tập

Nhiệm vụ của khoa Dược

 1. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).
 2. Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.
 3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
 4. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.
 5. Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn, bào chế thuốc đông y, sản xuất thuốc từ dược liệu sử dụng trong bệnh viện.
 6. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
 7. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
 8. Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.
 9. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.
 10. Tham gia chỉ đạo tuyến.
 11. Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
 12. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
 13. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.
 14. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế đối với các cơ sở y tế chưa có phòng Vật tư – Trang thiết bị y tế và được người đứng đầu các cơ sở đó giao nhiệm vụ.
  Thực tập tại Nhà Thuốc Bệnh viện là môi trường nghiệp vụ Dược rất chuyên nghiệp mà các Sinh viên Cao đẳng Dược HMC Mỹ Đình đã trải qua
 15. ThS Lê Quốc Thịnh- Giảng viên Khoa Dược

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *