Điểm học bạ trung bình tối thiểu 8 trở lên mới được xét tuyển ngành Y Dược

Năm 2020, thí sinh đăng ký sử dụng kết quả học tập để xét tuyển vào các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng – Hàm – Mặt, Dược thì điểm học bạ trung bình tối thiểu là 8,0.

Bộ GD&ĐT sẽ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với thí sinh sử dụng Điểm bài thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển.

Nếu thí sinh đăng ký sử dụng kết quả học tập để xét tuyển vào các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng – Hàm – Mặt, Dược thì điểm học bạ trung bình tối thiểu là 8,0 trở lên. Đối với các ngành: Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng tối thiểu là 6,5 trở lên;

Ngoài 02 ngành Y khoa và Sư phạm, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu các ngành đào tạo khác vào sẽ do các trường tự quy định trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng nguồn tuyển sinh của mình.

Các trường Đại học có trách nhiệm giải trình về quy trình, cơ sở xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của mình với cơ quan quản lý và xã hội, với người học.

Trong sáng 8/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (còn được gọi tắt là Quy chế tuyển sinh 2020).

Về cơ bản, phương án tuyển sinh ĐH, CĐ ngành sư phạm mầm non 2020 (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh 2020) vẫn giữ ổn định trong giai đoạn 2017-2020 như đã công bố với thí sinh, xã hội. Tuy nhiên, Quy chế tuyển sinh 2020 có điều chỉnh một số điểm về kỹ thuật để khắc phục những bất cập của Quy chế tuyển sinh 2019.

Quy chế tuyển sinh 2020 đề cập đến một số quy định liên quan đến công tác xét tuyển. Năm 2020 các tỉnh tiếp tục hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển như năm ngoái. Từ năm sau, thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến hoặc trực tiếp theo quy định của các trường.

Tất cả các trường đều phải xây dựng và công khai. Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường trước 15 ngày tính đến ngày thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển và cập nhật điều chỉnh thông tin (nếu có) tại các thời điểm tuyển sinh. Quy chế cũng bổ sung quy định cụ thể về điều kiện cho các cơ sở đào tạo đại học muốn tổ chức thi riêng.

Các bài thi/môn thi đưa vào tổ hợp để xét tuyển phải gắn với yêu cầu của ngành đào tạo; không sử dụng nhiều hơn 4 tổ hợp bài thi/môn thi để xét tuyển cho một ngành. Tiếp tục quy định tiêu chí xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *