Sinh viên Khoa Dược K21 thực tập tốt nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2023 – 2024 của các lớp Cao đẳng Dược khóa K21, Trường Cao đẳng Y Hà Nội ( cơ sở đào tạo tại Mỹ Đình) , hơn 70  Sinh viên đang có thời gian thực tập tốt nghiệp tại Khoa Dược Bệnh viện Đa khoa Hà Đông từ 4/3/2024 đến hết tháng 4/2024.

Sinh viên CĐ Y Hà Nội K21 thực hành tại Khoa Dược BV Đa Khoa Hà Đông

Mục đích:

– Áp dụng kiến thức đã học vào môi trường làm việc thực tế tại Bệnh viện.

– Mô tả được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Khoa dược bệnh viện, chức năng, nhiệm vụ của dược sĩ cao đẳng tại các vị trí làm việc của Bệnh viện.

– Tìm hiểu các văn bản pháp quy, các quy chế, quy định của Ngành đang được thực hiện tại khoa dược Bệnh viện.

– Tìm hiểu công tác quản lý, sử dụng thuốc; thực hiện an toàn thuốc trong điều trị, tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc theo đơn hợp lý, an toàn, hiệu quả tại khoa dược và các khoa lâm sàng.

Sinh viên Dược làm việc tại Kho Thuốc của BV

Nội dung:

– Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của khoa dược bệnh viện và nhiệm vụ của dược sỹ cao đẳng trong pha chế, cấp phát thuốc.

– Tìm hiểu công tác cung ứng thuốc phòng và chữa bệnh của khoa dược. Hoạt động của Hội đồng thuốc bệnh viện.

– Tìm hiểu công tác tiếp nhận, tồn trữ, bảo quản, cấp phát thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế tại kho chính. Công tác cấp phát thuốc tại kho lẻ.

– Tìm hiểu và tham gia pha chế một số dạng thuốc tại tổ pha chế (nếu có).

– Tìm hiểu cơ số thuốc dự trữ phòng chống dịch, bão, lũ, thảm họa; Cơ số thuốc tại các tủ thuốc trực của các khoa.

Hình ảnh sinh viên đang thực tập tại bệnh viện Hà Đông
Hình ảnh sinh viên đang thực tập tại bệnh viện Hà Đông.

– Thống kê danh mục thuốc, hóa chất có ở kho dược bệnh viện, tìm hiểu các loại sổ sách, báo cáo, đơn thuốc, phiếu lĩnh thuốc dùng ở bệnh viện.

– Tìm hiểu công tác quản lý, sử dụng thuốc; an toàn thuốc trong điều trị, kê đơn, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả. Sưu tầm các loại đơn thuốc sử dụng tại các khoa điều trị của Bệnh viện.

– Nắm bắt, ghi chép các nội dung liên quan đến “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) tại nhà thuốc Bệnh viện.

Bài học thực hành từ Trong Kho thuốc Bệnh viện

Đây là cơ hội để các bạn Sinh viên Khoa Dược được trực tiếp trải nghiệm và thực hành các công việc nghiệp vụ của Dược sĩ công tác tại Bệnh viện, một trong những lĩnh vức Dược quan trọng trong hệ thống An sinh xã hội chăm sóc về Thuốc cho Cộng đồng. Các Sinh viên Cao đẳng Dược K21 Trường Cao đẳng Y Hà Nội cơ sở đào tạo Mỹ Đình, đã và đang nỗ lực hoàn thành chương trình thực tập để tiến tới Ngày tốt nghiệp với chức danh tương lai : Dược sĩ Cao đẳng trong hệ thống Dược Việt Nam.

ThS Lê Quốc Thịnh – Giảng viên Khoa Dược

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *